Independer

"Independer.nl is de grootste online tussenpersoon van Nederland. Via de website kunnen bezoekers verzekeringsproducten vergelijken en afsluiten. Naast de vergelijkingsmodules bieden wij veel informatie over Financiële producten en instellingen. 

Shock Media beheert de server achter ons weblog en forum. Op deze (zelf ontwikkelde) sites plaatsen wij nieuws, communiceren we met onze klanten en geven we een kijkje achter de schermen van het bedrijf. Het is belangrijk dat deze sites snelle laadtijden hebben en altijd beschikbaar zijn, ook bij extreme drukte.

Wij zijn tevreden over de dienstverlening van Shock Media. Naast de uitstekende producten hechten we veel waarde aan de snelle en deskundige helpdesk. Er wordt meegedacht en eventuele problemen worden snel opgelost."

"Naast de uitstekende producten hechten we veel waarde aan de snelle en deskundige helpdesk."

Hans de Bruin
Manager Online Marketing

Meer referenties »

Waarom Shock Media?

  • Actief sinds 1999
  • Maximale performance
  • Deskundige ondersteuning
  • 24/7 proactieve support
  • Innovatieve oplossingen
  • Duidelijke garanties