Independer

Independer.nl is de grootste online tussenpersoon van Nederland. Via de website kunnen bezoekers verzekeringsproducten vergelijken en afsluiten. Naast de vergelijkingsmodules bieden wij veel informatie over financiële producten en instellingen.

Shock Media beheert het hostingplatform achter ons weblog en forum. Op deze (zelf ontwikkelde) sites plaatsen wij nieuws, communiceren we met onze klanten en geven we een kijkje achter de schermen van het bedrijf. Het is belangrijk dat deze sites snelle laadtijden hebben en altijd beschikbaar zijn, ook bij extreme drukte.

Naast de uitstekende producten hechten we veel waarde aan de snelle en deskundige helpdesk

Wij zijn tevreden over de dienstverlening van Shock Media. Naast de uitstekende producten hechten we veel waarde aan de snelle en deskundige helpdesk. Er wordt meegedacht en eventuele problemen worden snel opgelost.

Bekijk de website van Independer

Contact

Hans de Bruin

Manager Online Marketing

Wij hebben de volgende oplossingen voor Independer gerealiseerd

Managed Hosting

Synergie tussen applicatie en hosting voor een veilige, stabiele en optimaal presterende omgeving. Aangevuld met de vergaande technische support door de specialisten van Shock Media. 100% focus op uw core business en volledige ontzorging op alle andere vlakken. Managed Hosting zoals Managed Hosting bedoeld is, door Shock Media.

Meer weten

Cloud Servers

High Available Cloud Servers zijn krachtige, stabiele en schaalbare omgevingen die ervoor zorgen dat uw applicaties en websites dag en nacht optimaal functioneren. Shock Media verzorgt de installatie en optimale configuratie van uw Cloud Servers. Cloud Servers worden volledig afgestemd op uw applicaties en websites. Uiteraard 24x7 bewaakt door de specialisten van Shock Media.

Meer weten

Server Management

Focus op de ontwikkeling van uw applicaties en websites. Shock Media verzorgt dag en nacht het beheer en onderhoud van uw servers op basis van uitgebreide Service Level Agreements.

Meer weten