Certificeringen

Shock Media gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie  en zorgt te allen tijden voor een optimale beveiliging van deze informatie en de bijbehorende afgenomen diensten. Om dit te waarborgen is Shock Media ISO27001:2013 en NEN7510:2011 gecertificeerd. Aanvullend werkt Shock Media uitsluitend vanuit datacentra welke tenminste dezelfde certificatie in bezit hebben. Om te voldoen aan deze strenge eisen omtrent informatiebeveiliging laten wij ons regelmatig, naast interne audits, controleren (auditen) door externe partijen. Hiermee bent u er van verzekerd dat Shock Media de informatiebeveiliging beheerst, optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en dat de informatiebeveiliging continu zal worden verbeterd.

ISO27001 certificeringISO27001:2013 Informatiebeveiliging

De ISO27001:2013 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm zorgt ervoor dat er door middel van een eenduidig beleid er op een dusdanige manier met informatie wordt omgegaan dat de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van deze informatie te allen tijde is gewaarborgd. De norm gaat verder dan alleen het nemen van praktische maatregelen zoals bijvoorbeeld firewalling maar kijkt ook naar procedures, beleid, de organisatie en haar medewerkers zelf. Door de certificatie die Shock Media heeft kunt u er op vertrouwen dat alle systemen, processen, procedures en diensten voldoen aan deze strenge norm en dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving welke verbonden zijn met informatiebeveiliging.

NEN7510 certificeringNEN7510:2011 Informatiebeveiliging in de Zorg

De NEN7510:2011 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de Zorg. Zorginstellingen dienen, op de bijzondere patientinformatie waar zij mee werken, adequate informatiebeveiliging toe te passen.  Dit wordt getoetst aan de hand van de NEN7510:2011 norm. Doordat Shock Media is gecertificeerd voor deze norm wordt het voor zorginstellingen eenvoudig om ook uitbestede diensten te laten conformeren aan deze standaard. Hiermee wordt de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van de informatie gewaarborgd.

Heeft u vragen over informatiebeveiliging en onze certificeringen? Neem dan contact met ons op!

"Al vanaf het eerste contact bleek Shock Media de juiste keuze: een uitstekend platform, supersnel netwerk en professioneel management."

Stephan Jordan
Eigenaar

Meer referenties »

Waarom Shock Media?

  • Actief sinds 1999
  • Maximale performance
  • Deskundige ondersteuning
  • 24/7 proactieve support
  • Innovatieve oplossingen
  • Duidelijke garanties