Managed Hosting

Synergie tussen applicatie en hosting voor een veilige, stabiele en optimaal presterende omgeving. Aangevuld met de vergaande technische support door de specialisten van Shock Media. 100% focus op uw core business en volledige ontzorging op alle andere vlakken. Managed Hosting zoals Managed Hosting bedoeld is, door Shock Media.

+31 (0) 546 - 714360

 • Overzicht
 • Installatie & Migratie
 • Monitoring
 • Optimalisatie
 • Veiligheid
 • Management & Onderhoud
 • Support
Overzicht

Focus op uw core business

Met Managed Hosting van Shock Media kunt u 100% gefocust blijven op uw core business. Laat uw ontwikkelaars ontwikkelen en zorg dat ze niet onnodig tijd kwijt zijn aan het beheren en onderhouden van servers en andere infrastructuren. Met het team van specialisten van Shock Media heeft u de garantie dat uw omgeving dag en nacht bereikbaar, veilig, snel en onderhouden is.

Geen grijs gebied, enkel samenwerking

Bij Shock Media is er geen grijs gebied waarin verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Net als u willen wij het optimale resultaat bereiken qua snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van uw applicatie. Onze focus is samenwerking.

Technisch specialisten sinds 1999

Al sinds 1999 zijn wij gespecialiseerd in Managed Hosting. Ons team van technisch specialisten hebben jarenlange ervaring en zijn in staat om u te ondersteunen bij de meest uiteenlopende vraagstukken.

ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd

Omdat de beveiliging van uw data onze prioriteit is zijn wij ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Dit betekent dat er een managementsysteem geïmplementeerd is welke volledig is ingericht om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van alle informatie te waarborgen en deze structureel te verbeteren.

Contact
Installatie & Migratie

Een nieuwe omgeving opzetten of een bestaande migreren is altijd een spannend moment. Shock Media begeleidt u in dit traject. Door u vooraf inzicht te geven in de stappen die nodig zijn voor een vlekkeloze migratie kunt u met een gerust gevoel de overstap maken. In veel gevallen kan een migratie worden uitgevoerd zonder een seconde offline te zijn!

Analyse huidige omgeving

Alvorens een migratie of installatie van een nieuwe omgeving gestart wordt, is het verstandig een inventarisatie te doen van de huidige situatie. Wat zijn de bottlenecks, waar gaat het vaak fout en natuurlijk, hoe kan het beter en efficiënter? De techneuten van Shock Media maken een inventarisatie van de huidige situatie, uw wensen en uw plannen voor de toekomst.

Advies nieuwe omgeving

Op basis van de informatie die verzameld is tijdens de analyse wordt er een oplossing voorgesteld. De specialisten van Shock Media letten bij het voorstel op een aantal belangrijke kenmerken.

 • Performance;
 • Bereikbaarheid;
 • Beschikbaarheid;
 • Schaalbaarheid;
 • Veiligheid;
 • Continuïteit.

Na goedkeuring door u zal de opzet van de nieuwe omgeving worden uitgewerkt in het migratieplan.

Migratieplan

In het migratieplan wordt de oplossing, waaruit u de beste performance en maximale betrouwbaarheid gaat halen, volledig uitgewerkt. De sleutelmomenten van de uiteindelijke migratie worden ingepland en voorbereid. Hierdoor krijgt u duidelijk inzicht in wat u kunt verwachten tijdens de migratie. De systeembeheerders van Shock Media zullen aan de hand van dit plan de migratie gaan uitvoeren op een met u ingepland moment.

Installatie en migratie

De installatie en migratie wordt na testen en controle uitgevoerd. Dit kan tijdens kantooruren zijn, maar het is ook mogelijk om dit in de nacht of in het weekend te doen. In alle gevallen zullen de medewerkers die werken aan deze installatie en migratie u continu informeren over de status en de voortgang. Na de installatie en migratie zullen normaals alle onderdelen getest en gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat alle onderdelen 100% functioneren.

Nazorg en optimalisatie

Na een succesvol verloop van de installatie en migratie kunt u de uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden nalezen in het control panel. Na de oplevering zal er continu gekeken worden naar verdere optimalisatie van uw oplossing. Dit is een doorlopend proces. Een belangrijk onderdeel hiervan is de monitoring van uw oplossing.

Contact
Monitoring

Uw omgeving wordt altijd opgeleverd met uitgebreide monitoring. Shock Media controleert iedere omgeving op ruim 200 punten per minuut. Dit biedt vele voordelen zoals het kunnen herkennen van trends en het proactief beheren van uw omgeving. Een selectie van de meest belangrijke monitoring controles kunt u real-time terugzien in uw My Shock Media-omgeving.

24x7 Pro-actieve monitoring

Door de hoeveelheid punten waarop iedere minuut wordt gemeten kan proactief worden gehandeld en in veel gevallen kunnen incidenten voorkomen worden. Er wordt niet alleen ten behoeve van een aankomend incident zoveel gemeten, maar ook voor optimalisatie en het ontdekken van trends. Uw oplossing wordt zowel intern (in het datacenter) als extern (vanuit geografisch gescheiden locaties) gecontroleerd.

Groeianalyse

Door de data van de monitoring te verzamelen en grafisch vorm te geven krijgt u inzicht in de groei van uw omgeving. Door deze groei te analyseren kan er een voorspelling worden gedaan van de groei van de omgeving. Hierdoor kan er worden geanticipeerd en kan er tijdig capaciteit worden toegevoegd als dat nodig is. 

Schaalbaarheid

Uw omgeving mag op geen enkele wijze een belemmering zijn voor de groei van uw organisatie. Shock Media begrijpt dit en zorgt ervoor dat iedere oplossing die u geboden wordt maximaal schaalbaar is zonder verlies van performance. Op ieder gewenst moment kan er worden bijgeschaald aan uw omgeving.

Performanceanalyse

Naast goed inzicht in de groei van uw omgeving is performance één van de belangrijkste elementen binnen iedere omgeving. Door op vele punten te meten, en vast te stellen in welke mate een omgeving wordt belast, kan er worden gekeken naar mogelijkheden voor optimalisatie. Belangrijke indicatoren zijn de snelheid waarmee een omgeving de gewenste informatie levert of een handeling uitvoert.

Applicatiespecifieke controles

Shock Media geeft u volledig inzicht in alle meetresultaten en zal indien nodig toelichting geven over de behaalde resultaten. Ondanks alle inzichten die wij u geven kan het nodig zijn om aanvullende punten te monitoren. Dit is geen enkel probleem en kan naar wens worden ingesteld.

Contact
Optimalisatie

Shock Media wil dat u het maximale uit uw applicatie haalt. Optimalisatie is hierbij uitermate belangrijk. Met onder andere de informatie die wordt verzameld tijdens de monitoring worden er aanpassingen gedaan om de performance en/of stabiliteit te verbeteren. Optimalisatie is geen eenmalige handeling, maar een doorlopend proces. Het doel is en blijft: een stabiele, betrouwbare en goed presterende applicatie.

Incident Management

Naast monitoring geven incidenten ook veel inzicht in optimalisatiemogelijkheden. Daarom worden alle incidenten en werkzaamheden centraal vastgelegd zodat er verbanden kunnen worden gelegd tussen incidenten, aanpassingen en updates. Na iedere optimalisatie kan vervolgens, met de uitgebreide monitoring die Shock Media uitvoert, worden gecontroleerd wat de impact is.

Benchmarks

Een benchmark is een test waarbij bijvoorbeeld de volgende onderdelen kunnen worden getest:

 • het aantal gelijktijdige verbindingen dat (een gedeelte van) een omgeving kan verwerken;
 • de snelheid waarmee een vooraf bepaalde hoeveelheid requests kan worden verwerkt;
 • de snelheid waarmee een set vooraf bepaalde handelingen wordt verwerkt.

Door voor en na de optimalisatie te benchmarken kan er inzicht verkregen worden in welke mate de optimalisatie effect heeft gehad. Met name omgevingen die zeer veel handelingen per minuut moeten verwerken zijn gebaat bij dit soort testen.

Innovatie en advies

Door continu op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en technieken kan Shock Media u adviseren over vele vormen van optimalisatie. Is er een nieuwe innovatie die positieve impact kan hebben op uw omgeving dan zullen wij u hierover adviseren. Hierdoor blijft u continu het maximale uit uw omgeving halen.

Uitgebreid en volledig inzicht

Voor de optimalisatie van uw applicatie in combinatie met de door Shock Media geleverde oplossing krijgt u volledig inzicht in een groot aantal statistieken. Zo krijgt u op vele punten inzicht wat de impact is van uw eigen optimalisaties of andere aanpassingen binnen uw applicatie. 

Contact
Veiligheid

Uw (bedrijfs)data is goud waard en daarom wilt u absolute zekerheid bij de opslag van alle informatie die wordt opgeslagen. U wilt immers niet dat er een zwakke schakel ontstaat waardoor uw data kan worden ingezien door derden of, erger nog, wordt gestolen of verwijderd. Shock Media besteedt op vele punten uitgebreid en doorlopend aandacht aan de veiligheid van uw omgeving.

Security Updates

De veiligheid van iedere omgeving begint bij het continu up-to-date houden van het besturingssysteem en software. Omgevingen welke 24x7 up-to-date worden gehouden zijn altijd beschermd tegen de laatste beveiligingsrisico’s. Wij zorgen ervoor dat uw omgeving dag en nacht wordt voorzien van de laatste security updates.

Managed Firewall

Een firewall beschermt uw omgeving tegen hackers en inbraken. Iedere oplossing die we bieden wordt beschermd door een Firewall. Deze wordt volledig onderhouden door de systeembeheerders van Shock Media.

Encryptie

Naast beveiliging op de omgeving zelf is in veel gevallen ook een beveiligde verbinding uitermate belangrijk. Dit kan worden gedaan met bijvoorbeeld een SSL-certificaat of het opzetten van een VPN. Shock Media vraagt SSL-certficaten aan, installeert deze en verlengt ze. Een VPN opzetten kan naar wens of op advies van een medewerker van Shock Media. Dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden om de beveiliging tussen de gebruiker en uw oplossing veilig te maken.

Audits

We geven u zoveel mogelijk inzicht in de opzet van uw oplossing, de wijze waarop deze wordt onderhouden en hoe de beveiliging geregeld is. Toch kan het in sommige gevallen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn een audit te laten uitvoeren door een externe organisatie. Dit is bij Shock Media geen enkel probleem en wij zullen hierbij, indien nodig, volledige ondersteuning bieden. Uiteraard vindt er elk jaar, als onderdeel van onze ISO27001 en NEN7510 certificeringen, een externe audit plaats.

Escrow

Voor uitermate bedrijfskritische omgevingen en/of data is het in een aantal gevallen belangrijk (een gedeelte van) een oplossing bij een derde partij te waarborgen. Ook hier biedt Shock Media mogelijkheden welke op maat kunnen worden ingericht.

Security Awareness

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die worden genomen kan het toch voorkomen dat er op bepaalde punten “onveilig” gewerkt wordt. Shock Media geeft proactief advies over security en probeert op deze wijze iedere klant bewust te maken van onveilige situaties en de gevolgen daarvan. Samen met dit advies, en de lagen van beveiliging die Shock Media toepast, kunt u met een gerust gevoel uw omgeving online beschikbaar maken.

Contact
Management & Onderhoud

Het beheer en onderhoud is één van de belangrijkste onderdelen van iedere oplossing. Goed beheer en onderhoud draagt in grote mate bij aan optimale beveiliging, verbeterde monitoring en vergaande optimalisatie. Shock Media geeft u volledig inzicht in het beheer en onderhoud.

24x7 up-to-date

Het up-to-date houden is één van de kerntaken van het beheer van uw omgeving. Belangrijke security updates worden 24x7 geïnstalleerd. Als dit niet dag en nacht wordt uitgevoerd bestaat er een toenemend risico voor beveiligingsproblemen. De systeembeheerders van Shock Media zorgen voor een omgeving die altijd volledig up-to-date is.

Back-ups

Shock Media controleert iedere omgeving, iedere minuut, op meer dan honderd punten vanaf meerdere locaties. Uw omgeving wordt dag en nacht bewaakt en up-to-date gehouden. Toch dient er rekening te worden gehouden met de meest extreme calamiteiten. Om deze reden maakt Shock Media geografisch gescheiden back-ups. Uw data wordt – met dezelfde standaarden van beveiliging – op een fysiek andere locatie nogmaals opgeslagen om zelfs bij de meest bijzondere incidenten uw data veilig te stellen.

Handmatige controles

Bij veel organisaties is dit waar het beheer en onderhoud van uw omgeving ophoudt. Bij Shock Media gaan we een paar stappen verder. De systeembeheerders van Shock Media voeren, naast de 24x7 geautomatiseerde controles, regelmatig handmatige controles op uw omgeving uit. Zo controleren ze uw omgeving op vele punten, waaronder:

 • Inbraakpogingen;
 • Lopende processen;
 • Monitoring;
 • Back-ups;
 • Performance;
 • Beveiliging.

Door deze handmatige controles regelmatig uit te voeren garanderen en controleren wij optimale zekerheid van iedere omgeving. Alle controles, updates en back-up informatie kunt u terugzien in de My Shock Media-omgeving.

Contact
Support

Ongeacht uw omgeving kunt u rekenen op 24x7 support van de systeembeheerders van Shock Media. Door continu te monitoren vanuit meerdere locaties grijpt Shock zelfstandig in op momenten dat er een melding binnenkomt vanuit de monitoring. Daarnaast zijn onze systeembeheerders 24x7 telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten. Alle supportvragen, antwoorden, werkzaamheden en aanpassingen kunt u terug vinden in de My Shock Media-omgeving. Hierdoor heeft u altijd inzicht in de support en ondersteuning die verleent is door Shock Media.

Harde garanties

Op basis van een Service Level Agreement krijgt u duidelijke garanties over bijvoorbeeld ingrijptijden, oplostijden en supportvragen. Shock Media garandeert standaard een ingrijptijd van maximaal 1 uur, maar op basis van resultaten uit het verleden is de ingrijptijd vaak slechts enkele minuten. 

24x7 pro-actief ingrijpen

Dit ingrijpen gebeurt niet alleen tijdens kantooruren, maar dag en nacht. 365 dagen per jaar. Komt er een melding binnen dan wordt er direct ingegrepen en actie ondernomen. In het uitzonderlijke geval dat onze monitoring een probleem niet detecteert kunt u gebruik maken van ons storingsnummer. U krijgt dan dag en nacht direct een specialist te spreken die u direct kan helpen.

Kwalitatieve support

Naast het dag en nacht ingrijpen kunt u ook voor minder dringende vragen terecht bij Shock Media. Onze systeembeheerders kunnen ondersteuning bieden bij de meest uiteenlopende zaken. Of het nu gaat om het optimaliseren van een database, het installeren van een SSL-certificaat of een diepgaande technische vraag omtrent uw omgeving, de systeembeheerders van Shock Media verlenen snelle en kwalitatieve support aan elke klant.

Documentatie en inzicht

Shock Media streeft er naar u zoveel mogelijk inzicht te geven in alle aspecten van uw omgeving en het beheer en support daaromheen. Daarom kunt u in het control panel informatie, documentatie, historie, uitgevoerde werkzaamheden, updates en statistieken vinden over uw omgeving. Maar bijvoorbeeld ook uw supportvragen en antwoorden hierop teruglezen.

Meer informatie? Vragen?

Wilt u meer weten over Managed Hosting of heeft u vragen? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat Managed Hosting kan betekenen voor uw organisatie!

Contact

Wij werken voor