Monitoring, onmisbaar bij Managed Hosting

Binnen Managed Hosting is monitoring een zeer belangrijk middel om de beschikbaarheid en de performance van omgevingen continue te kunnen waarborgen en verbeteren. Monitoring houdt in dat de beschikbaarheid van omgevingen structureel wordt gecontroleerd, maar ook dat verschillende performance indicatoren zoals CPU, I/O, geheugen verbruik worden gemeten en beschikbare resources zoals opslagruimte worden gecontroleerd.

Door monitoring worden afwijkende patronen en problemen vroegtijdig gesignaleerd. Dit zorgt ervoor dat er proactief en snel kan worden ingegrepen alvorens het ontstaan van een daadwerkelijke storing, vertraging of andere ongewenste situaties. Monitoring speelt een zeer belangrijke rol in de dienstverlening van Shock Media. Elke minuut worden servers, afhankelijk van het aantal draaiende applicaties en de configuratie van de servers, op honderden punten gecontroleerd, dit gebeurt op verschillende niveaus.

Niveaus monitoring

Bij Shock Media vindt monitoring standaard plaats op infrastructureel niveau, server niveau en service niveau. Optioneel is het ook mogelijk om monitoring op applicatiespecifiek niveau uit te voeren. Hieronder worden deze vier niveaus kort toegelicht.

Infrastructurele monitoring
Hierbij wordt zowel het netwerk als de (Cloud) infrastructuur automatisch gecontroleerd op bijvoorbeeld de status van de hardware, performance en beschikbaarheid.

Server monitoring
Hierbij wordt de staat van de server zelf gecontroleerd. Bijvoorbeeld of er voldoende (vrij) geheugen beschikbaar is, voldoende (vrije) opslag, een acceptabele load/belasting en andere zaken die invloed hebben op de bereikbaarheid, beschikbaarheid en performance. 

Service monitoring
Hierbij wordt onder andere gecontroleerd hoeveel geheugen MySQL gebruikt, hoeveel requests per seconde een webserver afhandelt, of de mailserver bereikt kan worden en hoe druk deze is met het verwerken van mail.

Applicatiespecifieke monitoring
Wanneer het gaat om maatwerk oplossingen kunnen deze sterk van elkaar verschillen. Hierdoor kan standaard monitoring niet voldoende zijn. Daarom is het belangrijk dat de monitoring wordt afgestemd op de applicatie en zo nodig wordt aangepast naarmate de oplossing veranderd. Een voorbeeld van applicatiespecifieke monitoring is bijvoorbeeld een database controle die er als volgt uit kan zien; geeft query X binnen Y milliseconde het verwachtte resultaat Z terug. Een andere controle op applicatiespecifiek niveau kan ook een simulatie zijn van een scenario, bijvoorbeeld: een automatische controle die checkt of het mogelijk is in te loggen op een website en via een webformulier een aanvraag te verzenden. Zo is het mogelijk om niet alleen te controleren of een voorpagina van een website werkt, maar ook of een gehele applicatie die er achter draait (en vaak weer veel afhankelijkheden kent van andere systemen) nog steeds doet wat men verwacht.


Waardes

In onze monitoring worden ontvangen waardes van de servers vergeleken met ingestelde grenswaardes om te bepalen of er een probleem aan het ontstaan is waarop gereageerd dient te worden. Mocht er een probleem gaan ontstaan, dan krijgen onze System Administrators hier meldingen van. Een voorbeeld van deze waardes:

- Veilige waarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik tot 80%.
- Waarschuwingswaarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik van 80% tot en met 95%.
- Kritieke waarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik boven de 95%.

Door het toekennen van deze waardes kan er bij de waarschuwingswaarde al actie worden ondernomen door de klant te informeren over mogelijke problemen wanneer dit nodig is. Bij de kritieke waarde grijpt een System Administrator 24/7 proactief in. Naast de meldingen die worden verstuurd naar de System Administrators leveren de punten die voort komen uit de monitoring ook waardevolle informatie voor groei en verbetering. Uit deze informatie kunnen statistieken en grafieken worden gegenereerd die inzicht geven in (groei)trends en verbetermaatregelen.

De monitoring van servers wordt voor de klant uitgevoerd zodat zij zich hier niet druk over hoeven te maken. Echter willen klanten in bepaalde gevallen wel toegang kunnen krijgen tot onze monitoring, bijvoorbeeld wanneer zij bezig zijn met het testen van een omgeving of wanneer zij zelf merken dat hun omgeving langzamer reageert. Om klanten hierin te ondersteunen is de monitoring van de servers voor klanten inzichtelijk gemaakt in ons Control Panel. Klanten kunnen hier inzien welke services gemonitord worden door ons en wat de status is. Daarnaast kunnen ze statistieken en grafieken inzien van alle services zoals bijvoorbeeld; het cpu-gebruik van de server, de groei van de diskruimte in de afgelopen maand, maar bijvoorbeeld ook het aantal queries per seconde van de database-server tijdens het benchmarken van hun omgeving. 

Monitoring is een zeer krachtige tool binnen de dienstverlening van Shock Media en heeft een centrale rol om de stabiliteit en performance van een omgeving te garanderen. Mede dankzij uitgebreide monitoring kan Shock Media steeds hogere garanties bieden op performance, bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Terug naar nieuwsoverzicht

Hulp nodig, vragen of opmerkingen?

+31 (0) 546 - 714360

Meer actueel

Fantastische editie Hemelgames 2019!

Ook dit jaar was Shock Media weer hoofdsponsor van het Hemelgames Festival dat voor de vijfde keer georganiseerd werd. Dit jaar alleen geen "games" meer, des te meer tijd voor goede muziek en ontspanning! Natuurlijk waren we met een groep collega’s van de partij. Lees snel verder voor de foto’s die een beeld geven van de zeer geslaagde dag:

Kwetsbaarheden in Intel processoren

Deze week zijn er verschillende, zeer grote, kwetsbaarheden aan het licht gekomen in Intel processoren die met name worden gebruikt in laptops, computers en servers. Onderzoekers vonden deze kwetsbaarheden enkele maanden geleden en meldden deze in het geheim bij Intel. Deze kwetsbaarheden kunnen misbruikt worden middels zogenaamde Microarchitectural Data Sampling (MDS) aanvallen, waaronder de zogenaamde RIDL, Fallout en Zombieload aanvallen. De gevonden kwetsbaarheden kunnen mogelijk een zeer grote impact hebben op de veiligheid van digitale informatie en systemen.

Trotse hoofdsponsor van het Bevrijdingsfestival Gelderland 2019!

Bevrijdingsdag is elk jaar de dag waarop Nederland haar vrijheid viert. Een belangrijk moment om bij stil te staan en iets waar wij als organisatie trots op zijn om dit te kunnen sponsoren. Op het officiële Bevrijdingsfestival Gelderland 2019 waren wij dit jaar dan ook prominent aanwezig. Zie hieronder voor een sfeerimpressie van deze dag!